Instalujemy i konfigurujemy na naszym Raspberry Pi serwer Apache2

Wszystkie opisane tu czynności będziemy wykonywać zdalnie (tak jak w poprzedniej części poradnika) za pomocą klienta SSH – PuTTY.

Po zalogowaniu się do naszego mini-komputera wpisujemy polecenie

sudo apt-get install apache2 apache2-utils

Tym samym instalujemy serwer Apache2 oraz przydatne narzędzia do testowania serwera. Następną czynnością jest włączenie modułu mod_revrite pozwalającego na korzystanie z tzw. przyjaznych linków

sudo a2enmod rewrite

Konfiguracja mod_revrite oraz zmiana domyślnego folderu z naszą stroną www:

– utworzenie w katalogu domowym folderu o nazwie www (pełna ścieżka to /home/pi/www) i nadanie mu odpowiednich uprawnień za pomocą polecenia

install -d -m 755 ~/www

– edycja pliku konfiguracyjny serwera Apache2 apache2.conf

sudo nano /etc/apache2/apache2.conf

W oknie edytora Nano znajdujemy dwa pierwsze ciągi znaków AllowOverride None i zmieniamy je na AllowOverride All. Następnie szukamy ciąg znaków <Directory /var/www/> i zmieniamy na <Directory /home/pi/www/>. Zapisujemy plik i wychodzimy z edytora.

Potrzebujemy jeszcze wykonać zmianę w pliku 000-default.conf. Uruchamiamy edytor Nano poleceniem

sudo nano /etc/apache2/sites-enabled/000-default.conf

Przechodzimy do linii DocumentRoot i zmieniamy ścieżkę na nasz folder home/pi/www. Oczywiście zapisujemy plik (CTRL + o) i zamykamy edytor Nano (Ctrl + x).

Restart Apache2

sudo systemctl restart apache2

Teraz pozostaje nam przygotować plik index.html z naszą pierwszą stroną www. Uruchamiamy edytor Nano poleceniem

nano ~/www/index.html

i wklejamy do edytora poniższy kod:

<!doctype html>


<html>


     <head>


          <meta charset=„UTF-8” />


          <title>Strona testowa</title>


     </head>


     <body>           Jeśli widzisz ten tekst, to znaczy że Twój serwer Apache działa prawidłowo.


     </body>


</html>

Zapisujemy plik i zamykamy edytor. Teraz możemy uruchomić dowolną przeglądarkę internetową na naszym PC i w polu adresowym wpisujemy http://adres_ip (np. http://192.168.10.100) naszego Raspberry Pi lub http://nazwa_rpi (np. http://RPi01). Jeśli w przeglądarce zobaczymy naszą pierwszą stronę, to znaczy, że udało się skonfigurować Apache2 poprawnie.

Instalacja interpretera PHP w wersji 7 wraz z podstawowymi bibliotekami

Wpisujemy w konsoli poniższy kod i czekamy chwilę, aż proces instalacji przebiegnie do końca.

sudo apt-get install libapache2-mod-php7.0 php7.0 php7.0-opcache php7.0-mbstring php7.0-mysql php7.0-curl php7.0-gd

W naszym folderze www tworzymy i edytujemy nowy plik o nazwie info.php

nano ~/www/info.php

i wklejamy do edytora poniższy kod:

<?php


phpinfo();


?>

Zapisujemy plik i zamykamy edytor. Teraz w przeglądarce wpisujemy http://adres_rpi/info.php. Powinniśmy zobaczyć wszystkie informacje o naszej wersji interpretera PHP oraz jego konfiguracji.

Konfiguracja interpretera PHP 7

sudo nano /etc/php/7.0/apache2/php.ini

Warto spojrzeć na pozycje:

memory_limit = 128M


post_max_size = 64M


upload_max_filesize = 64M

Po zapisaniu pliku musimy zrestartować Apache poleceniem

sudo systemctl restart apache2

Instalacja I KONFIGURACJA bazy danych mySQL (MariaDB)

Ostatnim elementem naszego serwera, który potrzebujemy do uruchomienia WordPress’a jest baza danych. Bazę danych zainstalujemy poleceniem

sudo apt-get install mariadb-server

W kwestii tworzenia baz danych, użytkowników, nadawania uprawnień polecam dostępne w sieci Internet kursy podstaw MySQL. Podam tylko dwa polecenia służące zarządzaniu serwerem bozodanowym

sudo mysqladmin

oraz

sudo mysql -u root

To już wszystko. Nasz Rasbperry Pi 3 B+ jest w pełni skonfigurowany jako serwer www.

Spodobał Ci się artykuł? Udostępnij go.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *